Annons

”Lagändring kan hejda påfyllning till gängen”

De parallella processerna som rör ungdomsbrottslighet i allmän domstol och förvaltningsdomstol är en brist i lagen. Samtidigt krävs ökade kunskaper om effekterna av samhällets sociala insatser, skriver Martin Bergström, docent i socialt arbete, och Krister Thelin, tidigare lagman.

Under strecket
Publicerad
Foto: Anders Wiklund/TT Bild 1 av 2

Martin Bergström och Krister Thelin.

Foto: Privat, TT Bild 2 av 2
Foto: Anders Wiklund/TT Bild 1 av 1
Foto: Anders Wiklund/TT

En rapport från Institutet för framtidsstudier, extremism och organiserad brottslighet, som nyligen presenterades, visar att av 15  244 personer som kopplas till de antagonistiska miljöerna är i stort alla unga män. Rapporten sätter ungdomsbrottslighet i fokus. Påfyllning till gängen måste brytas genom såväl preventiva som reaktiva åtgärder. Här skall två brister i vår nuvarande ordning lyftas fram: dels uppsplittring på två processordningar som ger straffmyndighetsåldern 15 år oproportionerligt stor betydelse, dels okunskapen om effekterna av de sociala insatser som sätts in.

Annons
Annons
Annons