Annons
X
Annons
X

Låg ränta kan slå hårt mot pensionen

Den låga räntan riskerar att slå hårt mot din pension. Lågräntemiljön leder till lägre avkastning och riskerar att höja pensionspremierna. Det sade Åsa Larson på Finansinspektionen vid SvD Insurance Summit.

Foto: Carl Bredberg

Det är nu snart två år sedan Riksbanken sänkte reporäntan till noll. Efter ytterligare fyra sänkningar har nivån landat på nuvarande −0,5 procent. Risker med lågräntemiljön för hushållens växande skulder har diskuterats flitigt. Men effekten på våra pensioner har hamnat i skuggan - helt felaktigt, enligt Åsa Larson, verksamhetsområdeschef Försäkring på Finansinspektionen som talade vid SvD Insurance Summit under onsdagen.

– Lågräntemiljön är den största risken som vi ser, säger Åsa Larson.

Hon tror att de låga räntorna kommer att bestå.

Annons
X

– Vi är i ett Japan-scenario, säger hon och syftar till att Japan har kämpat mot låg inflation och varit i en lågräntemiljö i decennier.

Anledningen till att det riskerar att slå hårt mot våra pensioner är att låg ränta leder till lägre avkastning på pensionssparandet.

I dag har sparare låtit pensionsbolag förvalta pengar i gemensamma kassor i form av traditionella livförsäkringar. Tidigare utlovades garantier till spararna, inte sällan i form av räntor på 4-5 procent. Men i dagens lågräntemiljö får förvaltarna det tufft att leva upp till sådana löften.

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Samtidigt påverkar situationen pensionsbolagens möjligheter att betala ut vad de har lovat i pension. Det beror på att den antagna räntan som pensionsbolagen brukar använda i beräkningarna nu skiljer sig från verkligheten. Lägre räntor betyder därmed att bolagens skuld till framtida pensionstagare måste räknas upp.

  – Ytterst handlar det om huruvida pengarna verkligen kommer att räcka hela vägen. Om pensionsbolag betalar ut mycket nu riskerar det att bli en omfattande överföring till de som är i utbetalningsfasen nu som dagens unga sparare får betala.

  Åsa Larson ser att lågräntemiljön också kan få en effekt på pensionspremier.

  – Om det fortsatt är svårt att hitta säker avkastning måste pensionsbolag ta ut en större riskpremie för den finansiella risken, säger hon.

  Kunder kommer att få betala mer.

  Christina Lindenius, vd för branschorganisationen Svensk Försäkring, ser inte någon risk för att pensionsbolag inte kommer att kunna leva upp till sina åtaganden. Men även hon anser att låga räntor är problematiska då de bidrar till en låg avkastning över tid som påverkar framtida pensionsnivåer.

  Hon anser att situationen riskerar att förvärras om regeringen går vidare med att införa en så kallad finansskatt. En utredning om en skatt på finanssektorn pågår och väntas vara klar under hösten.

  – Att i en lågräntemiljö när det redan finns en oro för pensionsnivåerna dessutom göra den typen av produkter väsentligt dyrare skapar bekymmer. Kunder kommer att få betala mer, säger hon.

  Enligt beräkningar som Copenhagen Economics har gjort riskerar skatten dessutom att leda till att omkring vart femte jobb inom finanssektorn försvinner. Enbart för försäkringsbranschen skulle det kunna innebära att uppemot 4 000 tjänster försvinner.

  – Branschen har redan påbörjat en outsourcing av delar av sin verksamhet och digitaliseringen gör det möjligt att flytta fler tjänster utomlands än tidigare. Den utvecklingen kommer så klart att få ytterligare en push med en ny skatt, säger Christina Lindenius.

  Under onsdagen kom ytterligare ett besked på SvD Insurance Summit som påverkar pensionerna.

  Tord Gransbo, chef vid enheten för försäkring, pension och myndighetsstyrning på Finansdepartementet, offentliggjorde då att en tjänstepensionsreglering kommer att remitteras under hösten 2017.

  Ett välkommet besked inom försäkringsbranschen.

  – Vi måste skapa säkerhet för försäkringsföretagen om vilken typ av reglering som de lever under och hur kapitalkraven ser ut. Hur regleringen utformas kommer att spela roll för vilka produkter som bolagen kan erbjuda och vilken pension som vi kommer att få ut, säger Christina Lindenius.

  TV: ”Lura hjärnan för att rädda pensionen”

  Annons
  Annons
  Annons
  X
  Foto: Carl Bredberg Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X