Annons
X
Annons
X

”Lag om vårdbidrag måste ändras”

Föräldrarna till en autistisk pojke tar hand om sonen varannan vecka. Ändå är det bara mamman som får vårdbidrag. Helt rätt, enligt en dom i Stockholms tingsrätt i dag. Men Försäkringskassan och DO vill att lagen ändras.

I mitten av februari möttes Diskrimineringsombudsmannen (DO) och Försäkringskassan i Stockholms tingsrätt. Enligt DO har Försäkringskassan diskriminerat pappan till en autistisk pojke.

Föräldrarna är frånskilda och tar hand om sonen varannan vecka. Men medan mamman får 106 000 kronor om året i vårdbidrag, får pappan inte ett öre.

– Det är sorgligt. Om det är delad vårdnad enligt ett domstolsbeslut borde allt delas. Men tydligen är grabben frisk ena veckan och sjuk den andra, säger pappan, som kämpat för att få del av vårdbidraget sedan han skilde sig för fyra år sedan.

Annons
X

Han är frustrerad över att inte kunna erbjuda sin son mer hjälp.

– Jag hade kunnat gå ner i tid och använda bidraget för att ge honom den stimulans och det stöd han behöver. Men det här undergräver mina möjligheter att göra det. Det är inte rätt mot honom, säger pappan.

Anledningen till att han inte får ta del av bidraget är att det, enligt lagen om handikappersättning och vårdbidrag, bara är en förälder som kan beviljas ersättning. Om föräldrarna är frånskilda och tar hand om barnet lika mycket utgår Försäkringskassan från var barnet är skrivet, vilket ofta är hos mamman.

– Vi vill uppmärksamma att det krävs en lagändring eftersom lagstiftningen innebär en indirekt diskrimering av fäder. Vi tycker också att Försäkringskassan tillämpar lagen på ett könsdiskriminerande sätt då de utgår från folkbokföringen, säger Marie Nordström jurist vid DO.

I fallet med den autistiske pojken begärde Diskrimineringsombudsmannen 100 000 kronor i skadestånd till pappan. Men tingsrätten har alltså slagit fast att Försäkringskassan inte gjort något fel.

– Vi har kommit fram till att det inte finns något annat vettigt sätt för Försäkringskassan att göra. Under de rådande förhållandena måste de utgå från folkbokföringen. Har man sen synpunkter på lagstiftningen så är det en annan sak, säger rådman Catarina Walldén vid Stockholms tingsrätt.

Försäkringkassan är nöjd med rättens beslut. Men de skulle precis som DO vilja se en ändrad lagstiftning.

– En regeländring vore välkommen. Vi har sett att lagen kan leda till orättvisa bedömningar då föräldrar inte kommer överens, säger försäkringschef Birgitta Målsäter vid Försäkringskassan.

Myndigheten vill att bidraget ska kunna delas mellan föräldrar och lämnade därför in en skrivelse till regeringen 2005. Regeringen lämnade samma år en proposition i frågan. Men förslaget röstades då ner av riksdagen.

Bland frånskilda föräldrar med barn som får vårdbidrag, är barnen i sju av tio fall folkbokförda hos mamman, enligt siffror från Statistiska centralbyrån.

SvD.se har sökt mamman till den autistiske pojken för att få hennes version, men utan resultat.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X