X
Annons
X

Lag om civilkurage utreds

Alla ska vara skyldiga att gripa in när en annan människa befinner sig i nöd, anser regeringen som nu tillsätter en utredning.

Av TT

"I svensk rätt finns i dag vissa bestämmelser om skyldighet att ingripa för att hjälpa och skydda. Det finns dock inte någon generell skyldighet att agera vid fara för liv eller hälsa eller omfattande förstörelse av egendom", skriver bland andra justitieminister Beatrice Ask (M) i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

I direktiven påpekas att det krävs en avvägning mellan kraven på agerande och intresset av att det inte uppstår någon allvarlig fara för den som ingriper.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X