X
Annons
X

Lag mot sexistisk reklam föreslås

Regeringens utredare Eva-Maria Svensson föreslår en ny lag som ska förbjuda kommersiell reklam med könsdiskriminerande utformning. Lagen är tänkt att träda i kraft den 1 januari 2009 utan att grundlagsändring krävs.

Av TT

Enligt förslaget ska Konsumentombudsmannen (KO) se till att reglerna följs och ska kunna meddela föreläggande om förbud för näringsidkare att fortsätta att använda reklam som är könsdiskriminerande.

Intresseorganisationen Sveriges Annonsörer är helt emot lagstiftning och föreslår i stället en reklamombudsman som tillsammans med Näringslivets etiska råd mot könsdiskriminerande reklam (ERK) ska sörja för en självsanering inom branschen.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X