Låg inflation ger fortsatta krav på lägre ränta

Under strecket
Publicerad
Annons

apropå | Inflation och styrräntor
De svenska konsumentpriserna steg med 0,1 procent från november till december. Det innebär att inflationstakten ligger kvar på 1,4 procent. Och att ropen på sänkt styrränta fortsätter.
Inflationstakten är den allmänna prisförändringen under de senaste 12 månaderna och avgör om Riksbanken ska höja eller sänka sin styrränta. Riksbankens mål är att inflationen ska ligga på 2 procent med en tillåten avvikelse på en procent-enhet upp eller ned.
Eftersom en förändring i styrräntan får fullt genomslag först efter 18 till 24 månader är det Riksbankens prognos för inflationen ett till två år framåt som är viktig.
Dessutom använder Riksbanken som styrinstrument någon form av underliggande inflation. Det betyder att vissa ovidkommande eller tillfälliga priseffekter räknas bort från konsumentprisindex.

Nuvarande inflation är lägre än vad Riksbanken räknade med i sin senaste rapport som kom i december. Detta faktum tillsammans med att konjunkturen inte tagit ordentlig fart ligger
bakom de många och högljudda kraven på Riksbanken att sänka styrräntan.
Så sent som i onsdags talade näringsminister Leif Pagrotsky om behovet av räntesänkning och det omedelbart. Tidigare har hans chef Göran Persson krävt sänkt ränta liksom fackliga organisationer, arbetsgivare och statliga Konjunkturinstitutet. Dessutom har moderaternas ekonomiske talesman Anders E Borg hävdat att en sänkning på minst en halv procentenhet behövs (från nuvarande 2,75 procent).
Trycket på Riksbanken att, vid sitt nästa räntemöte i början av februari, sänka räntan är massivt - så massivt att bedömare på marknaden börjat spekulera om motsatt effekt.
För att bevisa sin självständighet kommer riksbanksledningen (som är relativt ny på sina poster) att stå emot räntesänkningstrycket. I dagsläget är ställningen jämn mellan de bedömare som tror på en sänkning - trots allt - och de som menar att Riksbanken kommer att lämna den oförändrad.
Trots att gårdagens inflationssiffra från SCB var något lägre än vad analytiker räknat med
visar den ändå att prisökningstakten i svensk ekonomi är låg.

Annons
Annons
Annons