Annons
X
Annons
X

Per Gudmundson: Lag gäller även för tiggare

Bild på bosättning i Högdalen från häromåret.
Bild på bosättning i Högdalen från häromåret. Foto: LARS PEHRSON

I början av februari kunde Stockholms stad räkna till 44 bosättningar på trottoarer och under viadukter, i parker och i skogsområden, där omkring 500 hitresta EU-medborgare hade slagit läger under vistelsen i staden. Förra året fanns det 17. De flesta bosättningarna är belägna på Norrmalm, Kungsholmen och i Enskede-Årsta-Vantör.

Det berättar Dagens Nyheter (25/2), där också det moderata oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr vädjar till riksdag och regering att ändra lagstiftningen, så att bosättningarna med tiggare lättare kan avhysas.

”Med dagens lagstiftning räcker det med att de flyttar några meter, då måste markägaren komma in med en ny ansökning till Kronofogden”, säger Anna König Jerlmyr till DN.

Annons
X

Hon har givetvis rätt. Enskilda måste ha rätt att freda sin egendom, även i de fall där det är osedvanligt synd om inkräktaren. På samma sätt måste kommunen ha möjlighet att upprätthålla ordning på de gemensamma ytorna.

Men det är ofattbart att det har tillåtits gå så här långt. Redan i dag finns det nämligen en rad lagar och regler som inte upprätthålls, men som om de åtföljdes skulle ha avsevärd effekt.

Det är inte tillåtet att lägga sig att sova utanför McDonalds på Norrmalmstorg. Det är inte förenligt med ordningsreglerna att belamra trottoaren med sitt bohag. Det är inte lagligt att slå läger i parker, att skräpa ner eller att bygga små skjul i skogspartierna.

De senaste åren har den allmänna debatten dock kantrat på ett sätt som har lett till att ordningsmakten har retirerat av hänsyn till opinionsvindar och mediedrev. Lagarna och reglerna efterlevs inte längre, av rädsla för beskyllningar om att bedriva häxjakt på Europas fattigaste. Samhället skickar därmed signalen att det är fritt fram för hitresta tiggare, varför företeelsen växer.

Men dessa är regler som gäller alla och envar. Att upprätthålla dem är inte att jaga romer med blåslampa. Det är att värna rättsstatens fundament att verka för att lagen ska gälla, lika för alla.

Det rödgrönrosa styret i staden anser dock att ”avhysningar ska undvikas i största möjliga utsträckning”, som det står i budgeten. Det är en inställning som förvärrar misären på Stockholms gator.

Den politiska viljan på lokal nivå spelar roll. Några har kanske noterat avsaknaden av barn, tiggande på Stockholms gator eller i misären i lägren. Så ser det inte ut i hela landet. Det beror på en viljeansträngning från staden, och tydliga signaler till dem som annars tänkt resa hit och utsätta barn för en på alla sätt olämplig och farlig tillvaro.

Tiggarna anpassade sig snabbt till regelverket. Det går att påverka.

Man ska inte utesluta möjligheten att återinföra förbudet mot tiggeri, om det anses nödvändigt. Inte heller ska man vifta bort oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyrs vädjan till lagstiftarna.

Men frågan är om vi inte först ska följa de lagar och regler som redan finns. I Utlänningslagen (2005:716) 8 kap 2§, exempelvis, ges polismyndigheten rätt att avvisa personer ”om det kan antas att han eller hon under vistelsen i Sverige eller i något annat nordiskt land inte kommer att försörja sig på ett ärligt sätt”. Formuleringen om ”ett ärligt sätt” är särskilt ägnad att inrymma försörjningsvägar som inte är specifikt olagliga men som likväl inte anses önskvärda, utan snarare ses som företeelser vi önskar motverka.

Innan vi börjar utreda nya förbud kanske vi ska plocka fram lagboken. Det förfarandet har också fördelen att det går snabbare. Med nuvarande takt kan antalet bosättningar ha ökat till över 100 nästa år.

Annons

Bild på bosättning i Högdalen från häromåret.

Foto: LARS PEHRSON Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X