Annons

Låg bemanning hos skolbiblioteken

Bemanningen hos landets skolbibliotek är låg, enligt en rapport från Kungliga biblioteket. Undersökningen "Skolbibliotek som pedagogisk resurs 2016" baseras på enkätsvar från de mest bemannade gymnasie- och grundskolbiblioteken i landet och vittnar om att fler personaltimmar skulle behövas för att uppnå full potential.

Under strecket
TT
Publicerad

Nio av tio skolbibliotek uppger att de hjälper elever att välja nivåanpassat material för skolarbetet, medan två tredjedelar av de tillfrågade uppger att de utbildar elever i källkritik och informationssökning. Ungefär lika stor andel gör insatser för elever med läsnedsättning.

16 procent uppger att ingen i skolledningen medverkar i styrningen av bibliotekets verksamhet.

Annons
Annons
Annons