Annons

L: Hög tid att bemöta hotet från Kina

Liberalernas ledare Nyamko Sabuni.
Liberalernas ledare Nyamko Sabuni. Foto: Erik Simander/TT

Sverige och EU måste skärpa strategin mot kinesisk påverkan över våra strategiska intressen. Det skriver Liberalernas Nyamko Sabuni, Mats Persson och Fredrik Malm.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

DEBATT | KINAS INFLYTANDE

Kina är en stor handelspartner och mer än 600 svenska företag är etablerade i landet. Handelskriget mellan USA och Kina skadar världsekonomin och påverkar jobb och tillväxt också i Sverige.

Ändå är det nödvändigt att västvärlden, inte minst EU, skärper tonen mot Kina. Kinas ekonomi är redan nu sex gånger större än Rysslands, försvarsbudgeten är fyra gånger större. Kinas kommunistparti har markerat att landet går in i ny era med mycket större internationella ambitioner.

Genom infrastrukturprojekt och via köp av företag samt investeringslån och bistånd skapar sig den kinesiska staten ett växande inflytande över länders samhällsutveckling och näringsliv. Det är en utveckling som återfinns i såväl Sverige, Europa som i resten av hela världen.

Kinas globala infrastrukturprojekt omfattar transportförbindelser till stora delar av världen, inklusive Europa. Det handlar också om att sprida kommunistpartiets värdegrund. Kommunistpartiet meddelande 2018 att även Arktis ska ingå i Kinas intressesfär, vilket enligt Must (Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten) kommer medföra ökad kinesisk aktivitet i Sveriges närområde.

Annons
Annons

I Säkerhetspolisens senaste årsrapport pekas Kinas ut som ett av länderna som bedriver omfattande underrättelsearbete gentemot Sverige. Bland annat genom att statskontrollerade företag investerar i känslig infrastruktur och skaffar sig information som ger konkurrensfördelar till andra kinesiska företag.

Detta innebär stora risker, till exempel att kinesiska företag köper upp svenska företag och därigenom kommer över civil teknik som kan användas för militära eller kommersiella syften. Den kinesiska staten skaffar sig ett strategiskt inflytande som används för att tysta såväl inhemsk som utländsk kritik mot landets totalitära system och kränkningar av mänskliga rättigheter.

Ett omdebatterat exempel var när kinesiska företag planerade bygga en hamn i Lysekil. Ett aktuellt exempel är att ett statligt kinesiskt bolag nyligen fick uppdraget att bygga tunnelbana i Stockholm. Medan Kina kräver att utländska företag måste starta nytt bolag med kinesiska delägare för att få finnas på den kinesiska marknaden så kan ett statligt kinesiskt bolag vinna en öppen upphandling om tunnelbanebygge i Sverige. Det är inte handel på rättvisa villkor.

Sverige och EU kan inte längre vänta med att bemöta det strategiska hotet från Kina utan måste vidta en rad insatser. Vi föreslår därför följande:

  1. Sverige och EU behöver skärpa den gemensamma strategin mot Kina för att landet inte ska få ökat politiskt inflytande över vår samhällsutveckling.
  2. Inför en aktiv och kritisk granskning av kinesiska företagsinvesteringar i Europa. EU-kommissionen bör publicera regelbundna utvärderingar av riskområden.
  3. Lagstiftningen bör skärpas vad gäller internationell upphandling av känslig svensk infrastruktur. Länder som Tyskland, Finland och Frankrike har redan skärpt sina nationella lagstiftningar inom internationella uppköp.
  4. Det behövs en ambitionshöjning för att öka kompetensen hos företag och myndigheter kring cyberkrigföring, påverkansarbete och informationsinhämtning av tredje land.

Som liberaler står vi upp för att frihandel är grunden för att bygga välstånd. Men fri handel sker bäst på lika villkor, där länder och företag samarbetar eller konkurrerar med samma spelregler. Vi måste se till att ekonomiskt samarbete med Kina inte hotar vår säkerhet, utarmar vår innovationskraft eller bidrar till kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Nyamko Sabuni (L)
partiledare
Mats Persson (L)
ekonomisk-politisk-talesperson
Fredrik Malm (L)
utrikespolitisk talesperson

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons