Annons

Kyrkostyrelsen skönmålar det egna förslaget

Under strecket
Publicerad

Svenska kyrkans kyrkostyrelse träder sällan in i den offentliga debatten. När den nu tagit till orda skönmålar den sitt eget förslag till ny organisation utan att bemöta kritiken vi framfört. Styrelsen hävdar att små församlingar kan få finnas kvar som församlingar. Man skriver att ”rationell förvaltning och teologisk ledning kan kombineras med små gemenskaper”.

I själva verket tas självbestämmandet bort från många församlingar och flyttas högre upp i systemet, kyrkordningen omformuleras och den politiska kontrollen ökar, under sken av en tydligare teologisk ledning.

Annons
Annons
Annons