Kommentar

Sofia Lilly Jönsson:Kyrkan knakar i fogarna

Biskopen i Visby har i sin tillsyn över stadens domkyrkoförsamling pekat på flera brister. Församlingsledningen avvisar biskopens tillsyn och vill ha medling från nationell nivå.
Biskopen i Visby har i sin tillsyn över stadens domkyrkoförsamling pekat på flera brister. Församlingsledningen avvisar biskopens tillsyn och vill ha medling från nationell nivå. Foto: Karl Melander/TT

Ett myteri pågår i Visby domkyrkoförsamling. Man avvisar sin egen biskops tillsyn och vill ha medling på nationell nivå. Visby lär därför stå överst på agendan när Svenska kyrkans biskopar möts i Västerås i veckan.

Under strecket
Publicerad
Annons

Svenska kyrkan har 14 biskopar med ärkebiskopen, som inte är överordnad de andra. Varje biskop utövar tillsyn över sitt stift. Tillsynen garanterar att församlingarna tillhör samma kyrka och inte godtyckligt hamnar under oklar regim. Den episkopala strukturen har sedan urkyrkan hållit samman den världsvida kyrkan. I förlängningen ett skydd mot sekterism.

Sedan biskoparna förlorade arbetsgivaransvaret över prästerna år 2000 har dock deras möjligheter att gripa in i en församling försvagats kraftigt. Biskopen i Lund, Johan Tyrberg, har på debattplats väckt frågan om detta borde tas tillbaka.

Annons
Annons
Annons