Annons

Joakim Sonnegård:Kyotoprotokollet sätter klimatet på spel

Länge har USA framställts som den stora miljöboven som inte ratificerat Kyotoprotokollet, men det förvånande är egentligen att så många ställt sig ­bakom ett så uselt konstruerat avtal. Miljöekonomen Scott Barrett tar i en ny bok hjälp av spelteori i jakten på ett internationellt miljöavtal som det lönar sig att följa.

Publicerad

När man lyssnar på den svenska politiska diskussionen om den växande klimatkrisen, kan man få intrycket att problemen skulle vara lösta om bara USA ville ratificera Kyotoprotokollet.

I den bild som gäller är det George W Bushs fel att USA tagit avstånd från avtalet; dessutom har han fått Australien att hoppa av. Och USA:s krav att Kina och Indien redan nu måste göra något för att begränsa sina utsläpp av växthusgaser beskrivs som djupt orättfärdigt. USA framstår här som en isolationistisk nation där kapitalismens mörkaste sidor tagit över, ensamt ansvarig för att världen är på väg mot ett av växthusgaser kokande Harmagedon.

Annons
Annons
Annons