Kyoto-avtalet uppkom 1997

Under strecket
SvD
Publicerad
Annons

Klimatkonventionen undertecknades vid en konferens i Rio 1992. Slutmålet var att ”stabilisera halterna av växthusgaser i atmosfären på en nivå som förhindrar att mänsklig påverkar klimatsystemet på ett farligt sätt”.

Vid ett möte i japanska Kyoto 1997 försågs konventionen med ett protokoll, Kyotoprotokollet, där industriländerna gjorde bindande åtagande för att minska utsläppen av sex olika växthusgaser med 5 procent från 1990 års nivå till 2008-12.

Annons
Annons
Annons