X
Annons
X

”Kvotplikt krävs för mer miljövänligt bränsle”

Ett system med kvotplikt för biodrivmedel är nödvändigt för att få igång inhemsk produktion i Sverige. Näringslivet behöver snabbt få besked om de långsiktiga villkoren. Det skriver miljödebattören och professorn Per Kågeson.

EU-kommissionen har i sista ögonblicket medgivit Sverige möjlighet att fortsätta att skattebefria biodrivmedel i ytterligare tre år trots att detta innebär att reglerna i energiskattedirektivet inte följs. Kommissionen gjorde för fyra år sedan ett försök att ändra direktivet i för Sverige gynnsam riktning men fick inte stöd för detta hos medlemsländerna.

Det tidsmässigt begränsade undantaget, som knappast kan förlängas ytterligare, löser bara delvis de svårigheter som Sverige brottas med. Ett stort problem är att skattenedsättningen inte får leda till överkompensation. Energimyndigheten måste därför kvartalsvis jämföra produktionskostnaderna för olika biodrivmedel med motsvarande kostnader för bensin och diesel och korrigera nedsättningen när det behövs. Till följd av ständiga förändringar i priserna på olja och spannmål skapar detta en väldig ryckighet och stor osäkerhet om de långsiktiga villkoren. Osäkerheten är ett av skälen till varför tre fjärdedelar av de biodrivmedel som används i Sverige importeras trots att vi borde ha bättre förutsättningar än övriga Europa för inhemsk produktion.

Per Kågeson

Foto: Privat Bild 1 av 3
Foto: Pontus Lundahl/TT Bild 2 av 3

Per Kågeson

Foto: Privat Bild 3 av 3
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X