X
Annons
X

Ivar Arpi: Kvotering leder till sämre samarbete

Det finns de som misstänker att den som motsätter sig kvotering av kvinnor och minoriteter även ser dessa grupper som sämre. Eller ännu värre; att man helt enkelt ogillar dem. Visst, det finns individer som känner så, men för det flesta handlar motståndet mot kvotering om rättvisa. Kvotering går emot den grundläggande rättviseprincipen att människor ska belönas efter insats. Men det är inte bara jämlikhetstanken som kvotering bryter mot. I en ny studie, som presenterades på Institutet för näringslivsforskning (IFN) i går, har Harvard-ekonomen Johanna Möllerström undersökt hur samarbete inom grupper påverkas av kvotering. En tydlig effekt syntes: När deltagare kvoteras in så minskar samarbetet inom hela gruppen. Inte bara gentemot dem som kvoterats in, utan generellt. Ett dystert resultat. Men egentligen inte förvånande.

Om man vet att någon anlitats främst för att denne innehar ett attribut, trots att detta helt saknar relevans för arbetsuppgiften, är det inte svårt att förstå att tilliten på arbetsplatsen naggas i kanten. Detta har man också kunnat observera på arbetsplatser i USA, som exempelvis brandkåren, där kvoteringen av kvinnor och minoriteter tillämpats i störst utsträckning. Den kollegiala andan som tidigare fanns har avtagit.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X