Annons
X
Annons
X

Kvotering bidrar inte till jämställdhet

REPLIK | KVOTERING

Det är viktigt att kvinnor, liksom män, får sina uppdrag tack vare sin kompetens.
Anna Maria Corazza Bildt och Saila Quicklund

Det är dags att agera nu för att krossa glastaket för kvinnor i bolagsstyrelserna. Det skriver Viviane Reding, EU-kommissionens vice ordförande och kommissionär för EU-rättsliga frågor,
på Brännpunkt 7/3.

Vi håller självklart med Viviane Reding om att det finns goda skäl till att öka representationen av kvinnor i bolagsstyrelser. I en tid av ekonomisk oro är det viktigare än någonsin att dra nytta av allas kompetens. Att få in fler kvinnor på arbetsmarknaden är ett viktigt bidrag för att öka sysselsättningsgraden och stärka Europas konkurrenskraft. Ett flertal studier visar dessutom på sambandet mellan fler kvinnor i ledande befattningar och ökad lönsamhet för företagen.

Annons
X

Det är självklart att kvinnor ska ha samma förutsättningar som män, unga eller gamla att kunna ta sig fram på arbetsmarknaden och i styrelser. Men det kan inte vara jämställt att lagstifta om förtur på grund av kön. Därför är vi kritiska till att EU-kommissionen nu överväger bindande kvoteringsregler för att komma till rätta med obalansen i Europas styrelserum.

De allra flesta människor som tar plats i en bolagsstyrelse vill bli utnämnda till sitt uppdrag genom förtjänst, inte kvotering. Självklart vill vi se fler kvinnor i styrelser. Däremot tror vi att det är viktigt att kvinnor, liksom män, får sina uppdrag tack vare sin kompetens.

Politiken har en viktig uppgift att underlätta och möjliggöra för kvinnor att ta styrelseuppdrag samt att, som regeringen gör, främja företagande i tjänstesektorn. Kvinnor behöver få större möjlighet till företagande för att på så sätt stärka sin position. Eget företagande, egen kraft och ett politiskt stöd är det som ger kompetens och möjligheter i det europeiska näringslivet och för europeiska styrelseuppdrag.

De som hävdar att kvotering kan vara ett bra instrument för att stärka jämställdheten är ute på tunn is. Problemet är att det inte bara är kvinnor som är underrepresenterade i styrelser. Om vi lagstiftar om kvotering för kvinnor, ska man då utvidga kvoteringen till att omfatta andra i samhället som inte heller utnämns särskilt frekvent till bolagsstyrelseuppdrag, till exempel unga?

Det är helt uppenbart att det inte går att lagstifta om vilka som ska ha styrelseuppdrag. Men genom politiska metoder kan vi möjliggöra och stödja en breddning av bolagsstyrelsers sammansättningar. Dessutom är det viktigt att vi utbildar och har en öppen utnämningsprocess till styrelseuppdragen. Det kommer att ha större effekt än lagstadgad kvotering.

En rapport har presenterats i Europaparlamentet som poängterar att det avgörande ändå är att tidigt lära barn om betydelsen av jämställdhet. Kortsiktigt kan vi skapa politiska förutsättningar för att underlätta och påskynda processen mot ett jämställt Europa och Sverige. Men det är attitydförändring i samhället, framförallt genom utbildning av våra barn och unga, som långsiktigt kan förändra synen på jämställdhet.

ANNA MARIA CORAZZA BILDT (M)

ledamot av Europaparlamentet

SAILA QUICKLUND (M)

riksdagsledamot och ordförande för Moderatkvinnorna

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X