Annons

Kvinnors sjukfrånvaro dubbelt så hög som männens

Långtidssjukfrånvaron har minskat betydligt de senaste åren, men skillnaden mellan män och kvinnor består. Kvinnor har nära dubbelt så hög sjukfrånvaro som män, visar nya mätningar från Nyckeltalsinstitutet.

Publicerad

Kvinnor har nära dubbelt så hög långtidssjukfrånvaro som män. Detta trots att det totala antalet långtidssjukskrivna har minskat de senaste åren.

Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons