Kvinnors sjukfrånvaro dubbelt så hög som männens

Långtidssjukfrånvaron har minskat betydligt de senaste åren, men skillnaden mellan män och kvinnor består. Kvinnor har nära dubbelt så hög sjukfrånvaro som män, visar nya mätningar från Nyckeltalsinstitutet.

Under strecket
Publicerad
Annons

Kvinnor har nära dubbelt så hög långtidssjukfrånvaro som män. Detta trots att det totala antalet långtidssjukskrivna har minskat de senaste åren.

I nästan 90 procent av alla organisationer har kvinnor en högre andel långtidssjukfrånvaro, visar mätningar från Nyckeltalsinstitutet.

Annons
Annons
Annons