Annons

Kvinnors rätt ska inte krympas till lagteknik

Under strecket
Publicerad

Andreas Bengtsson är ohövlig och osaklig i ett försök att föra bort diskussionen om surrogatmödraskap från dess kärna (
Brännpunkt 2/3). Det gläder oss dock att han nu håller med om att kvinnor inte enbart är behållare, men dock behållare således. Frågan är var Statens medicinsk-etiska råd (Smer) står. Delar de vår och FN:s uppfattning att handel med kvinnors kroppar och organ är totalt förbjudet? Delar de medicinska fakta om risker med graviditeter och dess påverkan på kvinnors hälsa? Hur långt sträcker sig etiken?

Kvinnokonventionen förpliktigar stater att förhindra all handel med kvinnor och barn och motverka allt som direkt och indirekt leder till detta. Men hanteringen av frågan om surrogatmödraskap i Sverige verkar inte ha vägletts av detta utan snarare av en önskan att förhindra diskussion om vad frågan handlar om, nämligen att kvinnor förväntas ställa upp med sina kroppar för att tillfredsställa andras önskningar och behov.

Annons
Annons
Annons