Kvinnors borrelia missas ofta

Borreliautslag hos kvinnor ser ofta helt annorlunda ut än hos män. I stället för det klassiskt ringformade utslaget är kvinnans i allmänhet jämnrött med blåsbildning i mitten.

Under strecket
Publicerad
Annons

Skillnaden som hittills varit okänd, kan förklara varför många kvinnors borreliainfektion ofta passerar oupptäckt. Upptäckten som gjorts av en forskande distriktsläkare i Karlskrona, har redan väckt stort uppseende i forskarkretsar.
– Mycket viktig kunskap som snabbt måste komma till vårdens kännedom, säger Lars Lindquist, professor i infektionssjukdomar vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Slutsatsen bygger på analyser av totalt 3 400 borreliapatienter som infekterades i Blekinge län mellan 1997 och 2002. Av dessa har 108 intervjuats och fått sina utslag fotograferade. Samtidigt har också vävnadsprover från utslagen analyserats.
Den ansvariga forskaren, distriktsläkaren Louise Bennet, har i sin avhandling kunnat visa att de atypiska icke ringformade utslaget var tio gånger så vanligt förekommande hos de borreliainfekterade kvinnorna som hos männen.
– Eftersom läroböckerna enbart bygger på det typiskt manliga utslaget är risken stor att borrelia hos kvinnor inte känns igen och därmed inte behandlas, säger Louise Bennet.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons