Lisbeth Lindeborg:Kvinnorörelsen fick stöd av män mot strömmen

Avgörande för den den organiserade kvinnorörelsens framgångar i USA var kampen för slaveriets avskaffande. I egenskap av abolitionister hade män och kvinnor tillsammans lärt känna förtryckets mekanismer.

Under strecket
Publicerad
Annons

Kvinnans jämställdhet är ett mått på hur civiliserat och progressivt ett samhälle är. Det konstaterade George W Curtis, publicist, författare och kansler för University of the State of New York, i ett tal 1890.

Drygt 100 år senare publicerar FN två rapporter, vilka visar på riktigheten i Curtis utsaga. I ”Arab Human Development Report 2002” (UNDP, juli 2002) om utvecklingen i de 22 arabiska staterna konstaterar arabiska forskare att diskrimineringen av kvinnor är en av tre huvudorsaker till det långsamma fortskridandet i deras del av världen. Hälften av humankapitalet ligger ju i träda. I ”State of World Population 2002. People, Poverty and Possibilities” (UNFPA, december 2002) hänvisas till kvinnoförtrycket som viktigaste orsak till fattigdom och underutveckling. Tyvärr, framhävs det, har olikheten mellan könen ökat i världen under det senaste decenniet. Så drabbas den påbörjade kampen mot diskriminering i många u-länder av nya bakslag. De kvinnoprojekt som startats av FN och andra organisationer räcker inte till.

Annons
Annons
Annons