Annons

Lisbeth Lindeborg:Kvinnorörelsen fick stöd av män mot strömmen

Avgörande för den den organiserade kvinnorörelsens framgångar i USA var kampen för slaveriets avskaffande. I egenskap av abolitionister hade män och kvinnor tillsammans lärt känna förtryckets mekanismer.

Publicerad

Kvinnans jämställdhet är ett mått på hur civiliserat och progressivt ett samhälle är. Det konstaterade George W Curtis, publicist, författare och kansler för University of the State of New York, i ett tal 1890.

Drygt 100 år senare publicerar FN två rapporter, vilka visar på riktigheten i Curtis utsaga. I ”Arab Human Development Report 2002” (UNDP, juli 2002) om utvecklingen i de 22 arabiska staterna konstaterar arabiska forskare att diskrimineringen av kvinnor är en av tre huvudorsaker till det långsamma fortskridandet i deras del av världen. Hälften av humankapitalet ligger ju i träda. I ”State of World Population 2002. People, Poverty and Possibilities” (UNFPA, december 2002) hänvisas till kvinnoförtrycket som viktigaste orsak till fattigdom och underutveckling. Tyvärr, framhävs det, har olikheten mellan könen ökat i världen under det senaste decenniet. Så drabbas den påbörjade kampen mot diskriminering i många u-länder av nya bakslag. De kvinnoprojekt som startats av FN och andra organisationer räcker inte till.

Annons
Annons
Annons