Kvinnorörelsen är yngre - nätverken betydligt äldre

Empirin visar att kvinnorörelsen uppstod på 70-talet och att nätverk fanns redan på medeltiden. Demker och Bjereld menar tydligen att empirin är ointressant, skriver Håkan Arvidsson i sin slutreplik i debatten om arvet efter 68-radikalerna.

Under strecket
Publicerad
Annons

SLUTREPLIK | 68-revolten

Marie Demker menar uppenbarligen att empiri är ointressant. 1968 års ungdomsrevolt bör inte bedömas eller förstås utifrån vad som faktiskt kännetecknade den, ”i essentiell mening”. Utgångspunkten kan bara vara vad 1968 betytt för dagens samhälle.
Problemet är att när man suspenderar empirin avlägsnar man alla korrektiv från vetenskapen och öppnar dörren för svepande och godtyckliga tolkningar. Det är precis vad Demker och Bjereld gör i sin bok. De parar ihop 60-talsradikalismen med den moderna individualismen, med finanskapitalismen och med kvinnorörelsen och familjeupplösningen. Det är i mina ögon befängt.
60-talsradikalismen stod för precis motsatta värden. Dess övertygelse var i grunden antiliberal. Men det är självklart att en rörelses resultat inte alltid måste överensstämma med dess intentioner. Dock, om man hävdar det, måste man med stor omsorg och absolut bindande argumentation visa hur utgångspunkt och resultat hänger ihop.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons