Recension

Tysk litteratur. Fån Hildebrandssången till Kanak SprakKvinnorna tar plats i den tyska litteraturhistorien

Hildegard av Bingen.
Hildegard av Bingen. Foto: IBL

Sture Packalén har skrivit en kompakt och överskådlig exposé över den tyska litteraturen – där även mindre kända kvinnliga författare, brevskrivare och salongsvärdar får utrymme.

Under strecket
Publicerad
Annons

En första översiktlig framställning på svenska av hela den tyska litteraturen, från tidig medeltid till idag, har nu kommit ut i handeln. Detta i sig är värt att mer än notera. Den kompakta och överblickbara guiden på drygt 400 sidor, ”Tysk litteratur. Från Hildebrandssången till Kanak Sprak” (Carlssons), är skriven av professor emeritus Sture Packalén, som senast publicerade den utmärkta studien ”Tyska minnesgemenskaper”, en ambitiös genomgång av tyskarnas uppgörelser med det förflutna och hur detta gestaltats i skönlitteraturen. Hans nu utgivna handbok i den tyska litteraturhistorien kan läsas som ett slags kronologisk utvidgning av de två tidsmässigt avgränsade översiktsverk som tidigare i modern tid getts ut på svenska: Thomas von Vegesacks presentation av efterkrigslitteraturen i ”Inte bara Grass: de tyska litteraturerna efter kriget” (1970) och Synnöve Clasons ”Tysk prosa. Från Becker till Wolf” (1987).

Packalén har i sin boktitel alltså begagnat termen ”tysk litteratur”, även om denna också innefattar den österrikiska och schweiziska litteraturen. von Vegesack valde som synes att skriva om ”de tyska litteraturerna” (min kursivering), helt i enlighet med att man då, under de 40 år som Tyskland var delat, gärna talade om det tyskspråkiga kulturområdets ”fyra litteraturer” (Västtyskland, Östtyskland, Österrike och Schweiz). ”Tysk litteratur” är numera visserligen ett vedertaget begrepp, som snarare implicerar språket än nationstillhörigheten. Men det kan också vilseleda. Nationella skillnader förekommer, också i litteraturen (vilket Packalén i den löpande texten inte heller förnekar, utan på sina håll tvärtom poängterar och utvecklar), vilket skulle kunna motivera bruket av termen ”tyskspråkig litteratur”.

Annons
Annons
Annons