Merete Mazzarella:Kvinnorna som vägrade vara milda

Många av de tidiga finländska kvinnoromanerna är orättvist bortglömda och innehåller både ett ifrågasättande av hemmets fröjder och en problematisering av familjerelationer. Men de manliga recensenterna såg helst att författarinnorna återvände till hemmets sysslor.

Under strecket
Publicerad
Annons

Nej, ingen människa kan påstå att den finländska kvinnliga romanen hade en lyckosam start. När det allra första verket kom ut – året var 1840 – började recensenten med att gå igenom alla fel han hittat och vände sig sedan direkt till författarinnan för att ta sig ”friheten tillråda henne, att i fall förf. framdeles tänker uppträda på den vittra banan, hon dock derförinnan åtminstone måtte genomgå en grundlig kurs 1:o i svenska grammatiken, med ty åtföljande stilöfvningar, för att lära sig skrifva rätt; 2:o i logiken, för att lära sig tänka redigt, konseqvent och förnuftigt, och 3:o ytterligare i estetiken för att lära sig – hvad hon icke av egen inre ingivelse har kunnat finna – att det dock icke går lika lätt att skarfva ihop ett vittert arbete som att skarfva en strumpa.”

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons