Kvinnorna rycker fram i storbolagen

Andelen kvinnor i börsbolagens styrelser ökar. Mest påtaglig är förändringen i de största börsbolagen efter vårens stämmor. Där intar kvinnorna mer än en fjärdedel av styrelsestolarna, 26,1 procent. För ett år sedan var andelen 23,3 procent.

Under strecket
Publicerad
Annons

För statistiknörden med intresse för näringslivet är SIS Ägarservice årliga sammanställning av hur det ser ut i Sveriges börsföretag en guldgruva. Årets genomgång är nu klar och den visar bland annat att kvinnor tar mer plats i styrelserummen.

Störst intresse ur läsarsynvinkel brukar just förändringen av kvinnorepresentationen tilldra sig. Utifrån ett längre perspektiv har det politiska – och mediala – trycket fått effekt. I 35 av 262 börsbolag är det dock fortfarande bara män i styrelsen, att jämföra med 58 kvinnor i det då 269 bolag för ett år sedan.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons