Annons

Dick Harrison:Kvinnorna manade till kamp – mot kvinnlig rösträtt

Annie Åkerhielm (1869–1956) och Anna Söderblom (1870–1955).
Annie Åkerhielm (1869–1956) och Anna Söderblom (1870–1955). Foto: TT

Att kvinnor inte hade rösträtt före 1921 är en myt. Kvinnor röstade i svenska val redan på 1600-talet. Men det var knappast fria val i dagens mening och det var långt ifrån alla kvinnor som fick rösta.

Under strecket
Publicerad

Det är kutym att firandet av Internationella kvinnodagen resulterar i artiklar om hur feminismen har gjort världen rättvisare och bättre, hur århundraden eller rentav årtusenden av förtryck och patriarkat har förbytts i något bättre. Ett återkommande paradexempel är införandet av kvinnlig rösträtt, som i Sverige ägde rum åren 1918–1921. Och därvid inställer sig ofta frågan till en historiker: hade verkligen svenska kvinnor inte rösträtt även tidigare, låt vara i begränsad utsträckning?

Frågan fäster uppmärksamheten vid två viktiga punkter: (1) vi har en tendens att renodla det förflutna för att göra det mer lättbegripligt, varvid vi ofta gör oss skyldiga till generaliserande historieförfalskningar, och (2) vi nöjer oss med det nära förflutna och ignorerar vad som hände på 1700-talet och bakåt. Ty visst har kvinnor haft rösträtt i det förflutna – men vi har glömt bort det.

Annons
Annons
Annons