Annons

Kvinnor värst drabbade

Under strecket
Publicerad

” Fibromyalgi ”godkändes” som diagnos 1990. Sjukdomen fastställs via upplevd smärta vid 11 av 18 så kallade triggerpunkter på kroppen. ”Sjukdomen karaktäriseras av svår muskelsmärta som ofta flyttar runt i kroppen och av trötthet. 2-4 procent av befolkningen anses drabbade, 90 procent är kvinnor. ” Kroniskt trötthetssyndrom fastställdes medicinskt 1994. Förekomsten anses vara 0,2 till 2 procent av befolkningen, med viss om än inte så stor överrepresentation för kvinnor. ” 3 procent eller 250 000-300 000 svenskar beräknas ha båda sjukdomarna samtidigt.

Annons
Annons
Annons