Annons

Kvinnor utesluts från chefsjobben

Chefsrekryteringsföretagen har i många fall svårt att skaka fram tillräckligt med kvinnliga kandidater till ledningsgrupps- och styrelsepositioner. Men inte sällan är det de beställande företagen själva som i slutändan väljer på gammal vana.

Publicerad
Michaëla Blomquist, vd för chefsrekryteringsföretaget Michaël Berglund, vill öka jämställdheten inom näringslivet. ”Ett krav från mig är att det bland slutkandidaterna måste finnas minst en kvinna, och tvärt om i kvinnodominerande branscher. Jag köper inte att det finns företag utan en enda kvinna i ledningsgruppen, att de inte hittar någon som är kompetent”, säger hon.
Michaëla Blomquist, vd för chefsrekryteringsföretaget Michaël Berglund, vill öka jämställdheten inom näringslivet. ”Ett krav från mig är att det bland slutkandidaterna måste finnas minst en kvinna, och tvärt om i kvinnodominerande branscher. Jag köper inte att det finns företag utan en enda kvinna i ledningsgruppen, att de inte hittar någon som är kompetent”, säger hon. Foto: INGVAR KARMHED

Uppdragsgivare som inte ställer krav på kandidater av båda kön, ont om kvinnor i mansdominerade branscher och konservativa sökprocesser där man inte alltid anstränger sig tillräckligt för att hitta lämpliga kvinnor. Förklaringarna är flera till varför könsbalansen är så ojämn över de tillsättningar som gjorts på de största chefsrekryteringsföretagen under 2011.

Michaëla Blomquist, vd för chefsrekryteringsföretaget Michaël Berglund, vill öka jämställdheten inom näringslivet. ”Ett krav från mig är att det bland slutkandidaterna måste finnas minst en kvinna, och tvärt om i kvinnodominerande branscher. Jag köper inte att det finns företag utan en enda kvinna i ledningsgruppen, att de inte hittar någon som är kompetent”, säger hon.

Foto: INGVAR KARMHED Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons