Kvinnor tar tre fjärdedelar av föräldraansvaret

Efter 40 år med möjlighet för båda föräldrarna att vara hemma med barnen är det fortfarande kvinnorna som tar nästan allt ansvar. Män nöjer sig med att i genomsnitt ta ut en fjärdedel av föräldrapenningdagarna.

Under strecket
Publicerad
HASSE HOLMBERG/TT
Foto: HASSE HOLMBERG/TT
Annons

1974 ersattes den så kallade moderskapsförsäkringen med föräldrapenningen. Nu fick männen rätt till ersättning för att vårda sina barn på lika villkor som kvinnor.

Sedan dess har männens andel av föräldradagarna ökat, men i en väldigt försiktig takt. 1985 stod kvinnor för 94 procent av uttaget och män 6 procent. Nästan 30 år senare – 2013 – var fördelningen 75 respektive 25 procent. Detta innebär att männen ökat sitt uttag med 1 procentenhet från 2011.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons