Annons
X
Annons
X

Kvinnor ska inte behöva jobba gratis

Räknat på en arbetsdag mellan 8-17 arbetar kvinnor gratis efter klockan 15.53 varje dag. Män har betalt hela dagen. Vi tycker dock att det är dags för lön hela dagen, även för kvinnor, skriver en rad debattörer gemensamt.

BRÄNNPUNKT | KVINNODAGEN

Kvinnor diskrimineras över hela arbetsmarknaden och de största löneskillnaderna mellan kvinnor och män finns bland de som har högskoleutbildning.

På Internationella kvinnodagen finns det anledning att påminna om Kvinnokonventionen. Om det självklara löftet att kvinnor inte ska diskrimineras på arbetsmarknaden. Det har gått 34 år sedan Sverige undertecknade konventionen. Och med den löneökningstakt vi nu har så tar det minst 67 år innan vi har jämställda löner.

Enligt Kvinnokonventionen får inte kvinnor diskrimineras på arbetsmarknaden. Inte statistiskt och inte till värde. Kvinnor ska inte ha sämre anställningsvillkor, lönesättning, tjänstevillkor, förmåner eller arbetarskydd än vad män har.

Annons
X

**Lönegapet mellan **kvinnor och män har det senaste året minskat från 14,1 till 13,9 procent. Omsatt till tid betyder det att kvinnor får en minut mer betalt per dag. Räknat på en arbetsdag mellan 8-17 arbetar kvinnor gratis efter klockan 15.53 varje dag. Män har betalt hela dagen.

Värdesystem i ett samhälle skapas inte av några få individer, vid enstaka tillfällen. Det skapas och återskapas varje dag när vi accepterar och tiger om uppenbara orättvisor och skevheter. Varje gång en möjlighet att göra skillnad inte tas återskapar vi den rådande ordningen. Men varje gång en möjlighet att göra skillnad tas tillvara, skapas något nytt, rimligare och bättre.

Det har gått två år sedan kvinnorörelsens organisationer, partipolitiska kvinnoförbund och fackliga organisationer tillsammans bildade 15:51-rörelsen för att sätta tryck i frågan om jämställda löner. Kampanjen har fått stort genomslag och mötts av stöd och entusiasm. Stödet bekräftar det vi redan visste – att det är dags för lön hela dagen!

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  När vi nu byter namn till 15:53-rörelsen har vi enats om en plattform där vi enstämmigt säger att löneskillnader byggs strukturellt och alltså måste ändras strukturellt. Sektorer där kvinnor dominerar kännetecknas ofta av chefer som arbetsleder fler, deltider är vanliga, delade turer som slår sönder arbetsdagen, osäkra anställningar och sämre löneutveckling. Kvinnor diskrimineras över hela arbetsmarknaden och de största löneskillnaderna mellan kvinnor och män finns bland de som har högskoleutbildning. Så länge dessa orättvisor finns i vårt samhälle kommer 15:53-rörelsen att finnas.

  Idag, på Internationella kvinnodagen, stärks vi i 15:53-rörelsen av att gemensamt kunna visa att vi vet hur det ser ut och att vi är kapabla att ändra strukturerna. Vi ställer i valrörelsen fyra krav:

  • Jämställd föräldraförsäkring. Vi kräver att ett jämnare uttag stimuleras för att skapa nya villkor för deltagande på arbetsmarknaden och i hemmet. Det senaste året har rapporter presenterats av bland annat Försäkringskassan som gett ny kunskap om uttaget. Argumentet om att det är ekonomiskt gynnsamt att pappor inte är hemma så mycket med sina barn har tillbakavisats. Kvinnor tar ut den största delen av föräldraledigheten och är de som på kort och lång sikt förlorar ekonomiskt. Män tar ut en mindre del av föräldraledigheten men är de som förlorar tid och närhet med sina barn.

  • Årliga lönekartläggningar. Det har visat sig att där lönekartläggningar görs är skillnaden mellan män och kvinnors löner mindre än där metoden inte används. Fortfarande får kvinnor lägre ingångslöner än män. Detta är en orättvisa som förstärks genom hela arbetslivet. Vi kräver därför årliga kartläggningar och kontrollfunktioner som ser till att de efterlevs.

  • Samma rätt till heltid. Vi kräver att kvinnor och män ges samma rätt och möjlighet till heltidsarbete.

  **•**Åtgärder mot ojämställda löner. Vi kräver att de politiska partierna konkret visar hur de tänker motverka värdediskriminering och ojämställda löner.

  Vi ser fram emot en valrörelse där jämställda löner står högt på den politiska agendan och där samtliga partier presenterar sina lösningar på frågan som berör oss alla. Alla våra krav är rimliga och fullt möjliga att genomföra – redan idag. Varför vänta?

  AGNETA YNGVE

  ordförande, KvinnorKan

  AMINEH KAKABAVEH

  ordförande, Varken hora eller kuvad  

  ANNELIE NORDSTRÖM

  ordförande, Kommunal

  ANNIKA STRANDHÄLL

  förbundsordförande, Vision

  ANNA STEELE

  ordförande, Liberala Kvinnor Riks

  BRITTA LEJON

  ordförande, Fackförbundet ST

  BRITT-MARIE S TORSTENSSON

  ordförande, Winnet Sverige

  CARINA OHLSSON

  ordförande, S-kvinnor

  EWA LARSSON

  ordförande, Gröna kvinnor

  GERTRUD ÅSTRÖM

  ordförande, Sveriges Kvinnolobby

  GUDRUN TIBERG

  sammankallande, Kvinnor för fred, väst

  GUNILLA HJELM

  förbundsordförande, Centerkvinnorna

  HEIKE ERKERS

  förbundsordförande, Akademikerförbundet SSR

  HELENA HELLSTRÖM GEFWERT

  sammankallande,Miljöpartiets jämställdhetskommitté

  IANTHE HOLMBERG

  ordförande, Svenska Kvinnors Vänsterförbund SKV

  IDA GABRIELSSON

  ordförande, Vänsterpartiets kvinnonätverk

  LARS-ANDERS HÄGGSTRÖM

  förbundsordförande, Handelsanställdas förbund

  LOUISE LINDFORS

  ordförande, Fredrika Bremer Förbundet

  MATS ERICSON

  förbundsordförande, Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

  OLGA PERSSON

  förbundssekreterare, Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR

  SINEVA RIBEIRO

  förbundsordförande, Vårdförbundet

  SOPHIA LÖVGREN

  generalsekreterare, Sveriges Makalösa Föräldrar

  TORBJÖRN JOHANSSON

  avtalssekreterare, LO

  VIVIANN EMANUELSSON

  ordförande, Forum Kvinnor och Funktionshinder

  Fler debattartiklar om jämställdhet:

  Läs även

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X