Kvinnor och män ser lika på könsroller

Män och kvinnor har liknande attityder kring könsroller både på arbetsmarknaden och i hemmet. Det finns inte någon bred motsättning. Vi skulle bara få marginellt mer jämställda attityder om alla män bytte kön. Större attitydskillnader finns baserat på utbildning, ålder och födelseland, skriver forskaren Martin Ljunge.

Under strecket
Publicerad
Det finns ingen bred konflikt mellan män och kvinnor kring könsroller. Mycket större är skillnader som beror på utbildning, ålder och födelseland, skriver forskaren Martin Ljunge.

Det finns ingen bred konflikt mellan män och kvinnor kring könsroller. Mycket större är skillnader som beror på utbildning, ålder och födelseland, skriver forskaren Martin Ljunge.

Foto: PONTUS LUNDAHL/TT
Martin Ljunge

Martin Ljunge

Foto: PRIVAT
Annons

Kvinnor och mäns lika makt över sina liv spelar en viktig roll i svenskt samhälle och politik. Jämställdheten är framträdande i både regeringsförklaringar och budgetmotioner. I rege­ringsförklaringen för den sittande rege­ringen sägs bland annat att ”hämmande könsroller och strukturer ska bekämpas. Kvinnor och män ska ges samma makt att forma samhället och sina liv”.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons