Annons

Kvinnor och män ser lika på könsroller

Män och kvinnor har liknande attityder kring könsroller både på arbetsmarknaden och i hemmet. Det finns inte någon bred motsättning. Vi skulle bara få marginellt mer jämställda attityder om alla män bytte kön. Större attitydskillnader finns baserat på utbildning, ålder och födelseland, skriver forskaren Martin Ljunge.

Under strecket
Publicerad

Det finns ingen bred konflikt mellan män och kvinnor kring könsroller. Mycket större är skillnader som beror på utbildning, ålder och födelseland, skriver forskaren Martin Ljunge.

Foto: PONTUS LUNDAHL/TT

Martin Ljunge

Foto: PRIVAT

Kvinnor och mäns lika makt över sina liv spelar en viktig roll i svenskt samhälle och politik. Jämställdheten är framträdande i både regeringsförklaringar och budgetmotioner. I rege­ringsförklaringen för den sittande rege­ringen sägs bland annat att ”hämmande könsroller och strukturer ska bekämpas. Kvinnor och män ska ges samma makt att forma samhället och sina liv”.

Bakom jämställdheten vilar normer om vad män och kvinnor bör göra och vad de tycker är rätt och riktigt. Dessa normer formar både vad individer väljer att göra och vilka val som står till buds i samhället. En viktig del för att uppnå lika makt över tillvaron är att normerna för vad män och kvinnor ska göra på arbetsmarknaden och i hemmet inte beror på kön.

Annons
Annons
Annons