Kvinnor och invandrare höjer svensk tillväxt

Under strecket
Publicerad
Annons

Ett speciellt mått används för att undersöka hur mycket svenskarna arbetar. AU-kvoten, vilket betyder arbetsutbudskvoten, räknas fram genom att jämföra hur mycket arbete som maximalt skulle kunna utföras av en viss grupp jämfört med hur mycket den faktiskt jobbat.
AU-kvoten anses vara ett bra verktyg när man vill jämföra hur mycket olika grupper arbetar jämfört med andra grupper och för att se hur arbetsutbudet förändrats över tiden.
Den totala AU-kvoten i Sverige låg under 2001 på 0,58, det vill säga 58 procent av det potentiella arbetsutbudet utnyttjades. För kvinnor är AU-kvoten 0,49, för män 0,66 och för utrikes födda 0,39.

Huvudförklaringen till den skeva fördelningen är att andelen individer i arbete skiljer sig åt mellan de olika grupperna - inte att de som arbetar arbetar olika lång tid.
Under senaste decenniet har AU-kvoten gått ned i Sverige - den låg på topp i början av 90-talet.

Annons
Annons
Annons