Perfect Guide

Kvinnor myser hellre med katten än sin partner

Män har fått konkurrens. I en undersökning från Agria Djurförsäkring framgår det att nära hälften av alla kvinnor hellre myser med katten än sin partner. Än mer anmärkningsvärt är att över hälften av kvinnorna i undersökningen inte kan tänka sig att dejta en man som inte gillar katter.
– Undersökningen visar att det framförallt är kvinnor som värnar om sina katter och gör val i livet där katten går före, säger Patrik Olsson på Agria Djurförsäkring.

Annons

Rapporten visade fler förbryllande data. Tre av tio kvinnliga kattägare uppgav att de någon gång avböjt planer för att vara hemma med sin katt. 63 procent av de tillfrågade såg sin katt mer som en familjemedlem än ett husdjur.
– Den svenska katten har gjort en makalös statusresa under bara några år, och har idag en helt annan position än tidigare kattgenerationer. Katten har tagit det definitiva klivit in i våra hjärtan och upplevs i många fall som en familjemedlem, säger Patrik Olsson.

Till Toppen