Annons
X
Annons
X

Kvinnor mer tillåtande till alkohol

Medan unga män blivit mer återhållsamma har svenskarna generellt fått en mer tillåtande syn på alkohol. Det gäller särskilt kvinnor över 45 år, enligt organisationen IQ:s årliga Alkoholindex.

Av TT
Foto: Fredrik Sandberg / TT

– Tillgängligheten har ökat och många tillåter sig själva att dricka alkohol oftare, säger Juan-Pablo Roa, vd på IQ.

Kvinnor är jämfört med män mer restriktiva i sin attityd till alkohol men de senaste åren har skillnaderna minskat, visar det Alkoholindex som IQ, ett fristående dotterbolag till Systembolaget, tagit fram varje år sedan 2010.

I den senaste undersökningen syns en generell förändring mot en mer tillåtande attityd jämfört med året dessförinnan. Bland kvinnor i gruppen 45-59 år är förändringen markant: indexvärdet i den åldersgruppen minskade med 5,8 enheter till 67,2 mellan 2015 och 2016. Ett lägre indexvärde visar på en mer tillåtande attityd.

Annons
X

Den ökade acceptansen gäller inte minst vardagsdrickandet där kvinnor 45 år och uppåt antagit en betydligt mer liberal syn.

Juan-Pablo Roa, vd på IQ, ser flera möjliga förklaringar till förändringen.

– Förr var det mer tabubelagt för kvinnor att dricka men det har ändrats, vilket kan bidra till att konsumtionen ökar. Andra orsaker kan vara att den här gruppen har bättre ekonomi, att tillgängligheten har ökat och att man tillåter sig själv att dricka alkohol oftare än tidigare, säger Juan-Pablo Roa.

Det finns dock inga tydliga tecken på att alkoholkonsumtionen bland kvinnor i 45-årsåldern och uppåt har ökat de senaste åren, säger Jonas Raninen, alkoholforskare på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN.

– Men vi ser inte samma minskning i drickandet i gruppen äldre kvinnor, till skillnad från i de yngre åldersgrupperna där det finns en tydlig trend att man dricker mindre.

Jonas Raninen framhåller också att det finns fler generationsskillnader i drickandet. Både män och kvinnor som nu är i pensionsåldern dricker mer än vad äldre brukade göra förut. Senast förra veckan publicerade Socialstyrelsen också en rapport som konstaterade att allt fler äldre dör till följd av sjukdomar kopplade till alkoholmissbruk och att andelen kvinnor över 65 som vårdas till följd av alkoholproblem har fördubblats på tio år.

Tvärtemot utvecklingen bland äldre går attitydtrenden i en annan grupp i mer restriktiv riktning. Bland yngre män i åldrarna 16-29 år har attityden till alkohol blivit mer måttfull, enligt IQ:s Alkoholindex. Där ökade index med tre enheter från 2015 till 2016 och jämfört med 2010 har det ökat med över nio enheter.

– Många förebyggande insatser har gjorts mot den här gruppen, sen är unga mer medvetna och mer intresserade av hälsa. En annan anledning är att fler har föräldrar i kulturer där man inte konsumerar alkohol alls, säger Juan-Pablo Roa på IQ.

Annons
Annons
X
Foto: Fredrik Sandberg / TT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X