Annons
X
Annons
X

Kvinnor förra årets PPM-vinnare

Kvinnorna lyckades ifjol mycket bättre än männen i premiepensionssparandet. De var generellt försiktigare i sina fondval vilket blev en vinnande strategi, visar SvD Näringslivs granskning.

Maria Bennarp: När jag insåg h ur mycket det gått ned lät jag en förvaltare ta hand om mitt PPM-sparande. Nu har jag medelhög risk.
Maria Bennarp: När jag insåg h ur mycket det gått ned lät jag en förvaltare ta hand om mitt PPM-sparande. Nu har jag medelhög risk. Foto: STEFAN GUSTAVSSON

Vem ”vann” i PPM-valet ifjol – kvinnorna eller männen? Svar: kvinnorna och det med hästlängder. Att kvinnorna skulle lyckas bättre i en tid med kraftiga kursfall var kanske inte helt överraskande men att det skulle bli en knockoutseger lär säkert förvåna en och annan.

Tidigare år är det annars männen som gjort de bästa fondvalen. Det gäller om man räknar från starten 2000 då svenska folket fick placera sitt PPM-sparande i högst fem fonder. De som avstod från att göra ett aktivt val fick pengarna placerade i Premiesparfonden, ”soffliggarfonden”.

Skillnaden mellan hur män och kvinnor lyckats är dock hårfin. Fram till 2007 hade kvinnorna med egen vald portfölj en något lägre årlig genomsnittlig värdeutveckling än männen. PPM:s egna mätningar har visat att kvinnorna haft en årlig avkastning på 5,6 procent mot männens 5,9.

Annons
X

Men detta är nu historia. Under 2008 gick kvinnorna om männen, visar vår granskning. Kvinnorna har helt enkelt lyckats mycket bättre i sina placeringar. I 70 av de 100 största PPM-fonderna har de lyckats bättre än männen.

Varför är det så här? Huvudförklaringen är att kvinnorna generellt tagit något lägre risker vilket gynnat dem. Att kvinnor i privat aktiesparande är något försiktigare än män är känt sedan tidigare. Däremot har det inte uppmärksammats så mycket när det gäller PPM-sparandet.

Under 2008 hoppade kvinnorna inte alls lika ofta som männen i galen tunna. De har inte i samma utsträckning satsat pengarna i Kina-, Ryssland- och Indienfonder, fonder som ifjol rasat med 50-70 procent. Kvinnor väljer också oftare generationsfonder, som inte är lika tungt viktade mot aktiemarknaden. Däremot har kvinnor och män en likartad fördelning när gäller räntefonder (se grafik). Räntefonder var annars ifjol bland det mest lönande att satsa på, särskilt de långa räntefonderna, obligationsfonderna som ofta gett en värdeökning på över 10 procent.

Exakt hur stort kvinnornas försprång nu blivit går inte att utläsa. Men det råder ingen tvekan om att kvinnorna är förbi männen. Och försprånget ökar när man räknar in Premiesparfonden. Denna fond är störst av alla och föll ifjol med 36,2 procent mot 33,8 för de övriga PPM-fonderna. I Premiesparfonden är kvinnorna klart underrepresenterade.

Att kvinnornas pensionsplaceringar inte varit fullt lika dåliga som männens under 2008 och att de nu är förbi männen borde vara en god nyhet. Kvinnorna har ju som grupp generellt lägre lön och kortare tid på arbetsmarknaden vilket automatiskt ger lägre pension. Nu minskar skillnad mot männen något även om mycket kan hända fram till pensioneringen. Ändras inte fondfördelningen och börsen stiger kraftigt, ja då går männen om.

Givetvis kommer börsraset 2008 att få konsekvenser för alla. I måndags berättade vi att tre av fyra PPM-sparare låg back i sparande sedan starten. De röda staplarna, minusstaplarna, dominerade. Det fanns dock ingen uppdelning på män respektive kvinnor men vi kan utgå från att männen var i övervikt i de röda staplarna och kvinnorna i de blå. Dessvärre var det bara 39 000 PPM-sparare som lyckats få en årlig avkastning på mer än 8 procent sen start.

Totalt fanns det vid årsskiftet 5,9 miljoner sparare i PPM varav 2,9 miljoner var kvinnor (48,8 procent). Ganska lika alltså vad gäller antal sparare. Däremot hade männen mer på sina konton, 55 procent av det totala PPM-värdet, som uppgick till 231 miljarder kronor. År 2007 låg männens andel på 56 procent.

Tidigare undersökningar visar att män i alla åldersgrupper har en något högre aktieandel än kvinnorna. Störst är aktieandelen hos män över 50 år. Män byter också fonder oftare. Och de som byter väljer ofta fonder med hög risk och hög avgift. Kvinnorna är aningen mer kostnadsmedvetna.

Annons
Annons
X

Maria Bennarp: När jag insåg h ur mycket det gått ned lät jag en förvaltare ta hand om mitt PPM-sparande. Nu har jag medelhög risk.

Foto: STEFAN GUSTAVSSON Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X