Annons

Kvinnor coachas och män får investeringsstöd

Publicerad

Det är välkänt att kvinnor både startar färre och mindre stora företag än män. Det är också relativt vedertaget att kvinnor tjänar mindre, har lägre förmögenheter och tar större ansvar för familjen än män. Kvinnor lever under andra villkor än män.

Men samhället anser att det är bra om fler kvinnor driver företag. Regeringens mål är att efter 2009 ska kvinnor stå för 40 procent av nyföretagandet. Som ett led i det har regeringen i sin satsning
Främja kvinnors företagande hittills fördelat 252 miljoner. Medlen får inte användas för stöd till enskilda företagare utan satsningen bygger på coachning, populärt uttryckt. Kvinnor ska stöttas till ökat företagande. Det är bra, eftersom vi ibland tenderar att ta för få ekonomiska risker och inte alltid identifierar oss som företagare.

Annons
Annons
Annons