Kvinnor är inte missgynnade i pensionssystemet

Det svenska pensionssystemet är långsiktigt hållbart. Det missgynnar inte heller kvinnor, utan snarast sker en omfördelning från män till kvinnor, skriver universitetslektor Agneta Kruse och nationalekonomen Ann-Charlotte Ståhlberg.

Under strecket
Publicerad
Kvinnor får lägre pensioner.

Kvinnor får lägre pensioner.

Foto: FREDRIK SANDBERG / TT
Annons

Braskande rubriker i SvD den 1 juli säger att vårt pensionssystem gör kvinnor till förlorare. Kvinnor får lägre pension, det är riktigt. Men att av detta dra slutsatsen att kvinnor är missgynnade i det nuvarande pensionssystemet är helt felaktigt. Ersättningsgraden, det vill säga pensionsnivå jämfört med lönen före pensioneringen är inte lägre för kvinnor och avkastningen, det vill säga hur mycket man får i relation till inbetalda avgifter, är högre för kvinnor än för män.

Ett av skälen till den högre avkastningen för kvinnor är taket: fler män än kvinnor betalar avgifter för inkomster över taket utan att det ger några pensionsförmåner. Ett annat skäl är att förmånerna beräknas på en gemensam livslängdstabell för män och kvinnor. Eftersom kvinnor (fortfarande) har längre förväntad livslängd ger detta en omfördelning från män till kvinnor. Båda dessa faktorer gör att det snarare är män som är missgynnade av systemet.

Annons
Annons
Annons