Annons

Kvinnor allt mer positiva till EU

I en undersökning som Synovate gjorde för Regeringskansliet i december 2009 instämde 80 procent av kvinnorna helt eller delvis i påståendet att Sveriges EU-medlemskap är något självklart. Det är en ökning med tolv procentenheter jämfört med 2007
. Ett skäl till den allt mer positiva inställningen kan vara att det blir allt tydligare för människor att Sverige är för litet för att lösa alla problem på egen hand, skriver EU-minister Cecilia Malmström.

Under strecket
Publicerad

Efter sex månader som ordförande i Europeiska unionen lämnade Sverige på nyårsafton över ordförandeklubban till Spanien, som ska axla ansvaret under detta halvår.

Vårt ordförandeskap har lett till en rad märkbara resultat. Efter nästan ett decennium av diskussioner har Lissabonfördraget kommit på plats, vilket kommer att göra EU-arbetet mer effektivt, samtidigt som det blir mer öppet och demokratiskt. Dessutom har Sverige lett arbetet med att skärpa EU:s tillsyn av finansmarknaderna, så att liknande ekonomiska kriser inte ska kunna uppstå igen.

Annons
Annons
Annons