Annons
X
Annons
X
Sverige
Krönika

Anna Laestadius Larsson: Kvinnomisshandel är inget projekt

Gå vid första slaget, säger vi käckt. Som om det vore så enkelt. Som om det inte fanns en mängd försvårande omständigheter. Ett gemensamt hem, barn, vänner... kärlek. Han var ju så ledsen efteråt. Helt förkrossad. Det skulle aldrig hända igen. Och man vill ju tro gott om människor. Speciellt den man lever med.

Ändå går de allra flesta. Efter några månader. Eller år. Men till slut lämnar kvinnorna männen som slår. Och då börjar för många ett nytt helvete. Telefonsamtalen. :en. Ibland hundra om dagen. Känslan av att vara bevakad. Hoten.

Jag har träffat många av de här kvinnorna. Lyssnat på deras rädsla. Vanmakt över att vara utsatta i ett samhälle som ser mer till förövarnas rättigheter än deras offer. Och jag läser om den yttersta konsekvensen av vårt misslyckande i Aftonbladets Stora journalistpris-belönade serie om kvinnorna som dödats av sina män under 2000-talet. Den 8 mars var de 181. Många hade redan lämnat sina våldsamma män. De hade polisanmält. Lik förbannat kom de jävlarna efter dem och slog, sparkade, knivhögg, ströp, mejade ner dem med bil, hällde bensin och tände på tills deras liv var släckta för gott. Trots att många av kvinnorna hade vädjat till myndigheterna om hjälp och skydd.

Annons
X

Under förra mandatperioden satsade regeringen runt en miljard på en ny handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Det var ett ambitiöst program med 56 åtgärder som inbegrep allt från lagändringar till seminarier om hedersrelaterat våld. Pengar pumpades ut, merparten i projektanslag, till olika myndigheter och organisationer. Brottsförebyggande rådet har utvärderat satsningen och kommit fram till att den bidragit till en ökad kunskap, nya lokala projekt, nya sätt att arbeta och bättre hot- och riskbedömningar hos polisen. Samtidigt varnar de för att det är osäkert om utbildningarna kommer att ges i fortsättningen, om de lokala projekten kommer att överleva och om polisens hot- och riskbedömningar lett till fler och bättre skyddsåtgärder.

Med andra ord, det finns en risk att regeringen utan uppföljning mer eller mindre har kastat pengarna i sjön.

Centerpartisten Johan Linander, vice ordförande i justitieutskottet, ligger på för att få en ny handlingsplan med ett nytt åtgärdspaket på plats. Men jämställdhetsminister Nyamko Sabuni menar, trots Brås utvärdering, att den befintliga kunskapen som byggts upp och de arbetsmetoder som utvecklats nu bör genomsyra den befintliga verksamheten.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Hon har fel. Kampen mot mäns våld mot kvinnor kan inte föras i projektform. Folk byter jobb, glömmer, får nya arbetsuppgifter. Och vi har ingenting som ens liknar ett rimligt skydd för de utsatta kvinnorna på plats än.

  En granskning som stiftelsen Tryggare Sverige gjorde förra året visar att bara tre av 21 polismyndigheter har rutiner för att skydda våldsutsatta kvinnor. Och en undersökning från Nationellt centrum för kvinnofrid slår fast att bara var tredje högskoleutbildning som leder till ett yrke där man möter de här kvinnorna, deras barn eller förövare, har undervisning om mäns våld mot kvinnor på grundutbildningen.

  Det enda vi med säkerhet kan veta är att innan året är slut kommer ett tiotal kvinnor till ha lämnat oss. Mördade av män som flera av dem vädjat om att skyddas ifrån.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X