Annons

Kvinnojourer kan inte lastas för att män fortsätter att slå

Att män alltför ofta ges möjlighet att fortsätta kränka och förfölja sin partner efter en vistelse hos en ideell kvinnojour är knappast något som kvinnojourerna kan hållas ansvariga för. Vi välkomnar granskningar av vår verksamhet, men det är inget mindre än ett haveri att våldsverkare kända för socialtjänsten och polisen tillåts fortsätta att misshandla, skriver Carina Ohlsson och Olga Persson, Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund.

Publicerad

I somras släpptes slutversionen av Socialstyrelsens utvärdering av ideella kvinnojourer. Därefter kunde vi i debattartiklar och ledare se krav på strängare kontroll av kvinnojourernas arbete. ”Socialstyrelsen underkänner stödinsatser mot våldsutsatta kvinnor och barn” står som
rubrik i Vårdförbundets tidning Vårdfokus, ”Vi kan inte pumpa in miljoner och åter miljoner kronor i en ideell verksamhet med begränsad framgång, och där kommuner och myndigheter inte har full insyn i verksamheten.” skriver en debattör på SvD Brännpunkt, ”Kvinnojourers arbetsmetoder får kritik” rapporterar tidningen
Kristdemokraten.

Våld mot kvinnor har gått från icke-fråga till allas fråga. Samhället har äntligen börjat ta sitt ansvar. Nu finns förutsättningar för att ta ett steg vidare och tydliggöra ansvarsfördelningen mellan kommun, stat, landsting och idéburen sektor, men som alltid när en politisk fråga lyfts från dem som formulerat den och diskuteras på andra nivåer krävs ömsesidig lyhördhet och respekt.

Annons
Annons
Annons