Annons

Kvinnojourer får mer pengar

Regeringen ökar nu de statliga bidragen till organisationer som arbetar med våldsutsatta kvinnor. Pengar löser inte alla problem, men det är ett viktigt steg på vägen, skriver ministrarna Maria Arnholm (FP) och Maria Larsson (KD).

Publicerad

Våld mot kvinnor är det mest akuta jämställdhetsproblemet vi har i dag. Det finns i alla samhällsklasser och i alla delar av Sverige. Men trots att mäns våld mot kvinnor funnits i alla tider har det inte alltid funnits på den politiska dagordningen. Kvinnojourerna är pionjärer inom detta arbete och mycket av den politik som formulerats i dag är ett resultat av deras ihärdiga opinionsbildning. Bara det faktum att vi i dag pratar om våldet som ett jämställdhetsproblem är ett tecken på att kunskapen om frågan har spridit sig från experterna till politiker i både riksdag och regering.

Från att ha varit något som ofta i huvudsak hanterats av kvinnojourerna, har det blivit allt tydligare att arbetet mot mäns våld mot kvinnor är en del av den allmänna välfärden. Det är en utveckling som är bra. Regeringen har bland annat skärpt socialtjänstlagen (2007), så att kommunerna numera ska ge våldsutsatta kvinnor stöd och hjälp. Det välfärdssystem som inkluderar vård, skola och omsorg ska självklart också inkludera skyddet av våldsutsatta kvinnor. Det kräver en mångfald av aktörer, och där är kvinnojourerna en viktig del.

Annons
Annons
Annons