X
Annons
X

Kvinnojourer är inte tillräckligt professionella

Av

Regeringen satsade under förra mandatperioden över en miljard kronor på att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och våld i samkönade relationer. Som ett led i satsningen avsatte regeringen drygt 109 miljoner kronor per år till att förstärka stödet till våldsutsatta kvinnor. Då Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni anser att kvinnojourerna är ett ovärderligt stöd till utsatta kvinnor, har stora delar av summorna haft jourerna som slutmål.

Socialtjänsten har ansvaret för att de drabbade kvinnorna får rätt hjälp. För att uppfylla ansvaret samarbetar många kommuner med de ideella jourerna. Men hur väl fungerar dessa jourer? Enligt Karolinska Institutet utsätts 84 procent av de hjälpsökande för nytt våld inom ett år, och enligt Socialstyrelsen har jourernas arbete inte någon effekt på de hjälpsökandes psykiska ohälsa. En del av bristerna kan förklaras med att 40 procent av jourerna saknar personal med akademisk utbildning, och att hjälpsökande inte bemöts med rätt kompetens.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X