Annons

Dick Harrison:Kvinnoförtrycket var inskrivet i lagen

Illustration ur Olaus Magnus ”Historia om de nordiska folken”.
Illustration ur Olaus Magnus ”Historia om de nordiska folken”. Foto: Bridgeman Images/TT

Mannen hade rätt att fritt aga husfolket, förutsatt att misshandeln inte resulterade i dödsfall. Men lagarna visar en sak – verkligheten var troligen en helt annan.

Under strecket
Publicerad

Hur förtryckta var egentligen de svenska kvinnorna på medeltiden? Det vill säga, det är naturligtvis hopplöst svårt att reda ut hur livet såg ut på gårdarna till vardags, eftersom vi saknar goda ögonvittnen, men vad sade lagen? Hur juridiskt orättvist var dåtidens Sverige?

Frågan har varit föremål för omfattande forskning, och tack vare att flertalet landskapslagar är bevarade har vi ett omfattande källmaterial. Störst intresse har historiker visat arvsfrågan. Denna var alldeles för viktig för att lagstiftarna skulle kunna avhålla sig från att införa regleringar; det var ju genom arv som dåtidens största förmögenheter och maktbaser byggdes upp och gick förlorade. Här borde vi alltså få goda utgångspunkter i sökandet efter en officiell kvinnosyn.

Annons
Annons
Annons