X
Annons
X

Eva-Karin Josefson: Kvinnliga kompositörer utan identitet

En av 1800-talets framträdande franska musikprofiler var kompositören Louise Farrenc, uppmärksammad redan i seklets mitt både för sin originella kammarmusik och för sina symfonier, ofta jämförda med Beethovens och Mozarts. I "Grand dictionnaire universel du XIXe siècle" från 1872 fastslås att hon genom sin talangfullhet som kompositör intar en av de mest framskjutna positionerna i fransk musikhistoria. I Larousses musiklexikon från 1983 omnämns hon som pianolärarinna vid Pariskonservatoriet. Hennes virtuosa musikkompositioner nämns inte med ett ord.

En omfattande kartläggning av kvinnliga tonsättare inleddes 1970 av den sydafrikanske ingenjören och musikälskaren Aaron I Cohen, som i "International Encylopedia of Women Composers" identifierade 130 franska kvinnliga musikskapare. Sedan Launay avslutat sitt arbete har siffran stigit till ungefär 1 000. Men intressantare än all statistik är naturligtvis analysen av anledningarna till att kvinnliga kompositörer som under sin livstid var minst lika framgångsrika som sina manliga kolleger efter sin död upphörde att finnas med på repertoaren, och i våra dagars uppslagsböcker har förlorat sin verkliga identitet. Varför denna förskjutning i historieskrivningen?

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X