Annons
X
Annons
X

Kvinnliga karriärister tjänar 10 000 mindre

De är unga, välutbildade och välbetalda. De jobbar i samma branscher, har i stort samma positioner, är lika gamla och har lika lång arbetslivserfarenhet. Ändå tjänar männen nära 10 000 kronor mer per månad än sina kvinnliga jämlikar.

– Skillnaden är mycket, mycket större än vi trodde. Vi är förvånade och bedrövade, säger Jenny Berger, kommunikationschef på NovaAgentum som ligger bakom undersökningen i talangnätverket Nova Pro, där de flesta medlemmar är ekonomer och ingenjörer. Den visar att männen tjänar 9 400 kronor mer än kvinnorna per månad. Båda grupperna är högavlönade, männen tjänar i snitt 56 000 och kvinnorna 46 600 kronor. 960 medlemmar har svarat. Medelåldern är 32 år och medeltiden i arbetslivet 5,8 år.

Speciellt förvånande är det, menar hon, eftersom skillnaderna vad gäller ålder, position och bransch är små. Majoriteten av båda könen jobbar i den välavlönade managementkonsult- eller finansbranschen. Om något upplever de som jobbar för nätverket att kvinnorna generellt presterar bättre i jobbintervjuer och på event. Att de har bättre studieresultat är fakta. Eftersom majoriteten ännu inte har barn kan eventuell längre föräldraledighet bland kvinnor bara ha en marginell effekt. Den enda skillnaden är att en något större andel av kvinnorna jobbar inom detaljhandel och med starka konsumentvarumärken medan något fler män jobbar inom tyngre industri.

Frågorna blir fler än svaren, konstaterar Jenny Berger. Men tendensen är tydlig redan när de frågar medlemmarna i sitt studentnätverk. Toppstudenterna av kvinnligt kön förväntar sig i snitt 2 000 kronor mindre i ingångslön än sina manliga kurskamrater.

Annons
X

– Tjejerna värderar sig själva lägre. Sedan tycks det utvecklas exponentiellt, säger Jenny Berger.

Eva Karlsson är ledarutvecklingskonsult och driver bland annat BAM Utvecklingsprogram för kvinnor sedan tio år tillbaka. Hon tror att bakgrunden till de stora löneskillnaderns ligger både i systemet och i kvinnors självkänsla.

– Trots att kvinnor är kompetenta, levererar och är önskade av sin organisation så har de inte generellt den bilden av sig själva. Och jag har sett många kvinnor som överlevererar och kör slut på sig själva.

Stäng

SvD NÄRINGSLIVS NYHETSBREV – dagens viktigaste ekonominyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  De högsta cheferna inom en organisation har också ett stort ansvar - kanske behöver man vara tydligare mot kvinnor om att 'vi ser dig som en potentiell ledare', menar Eva Karlsson. Och så tycker hon att man som chef ska räkna kvinnor och män och titta på deras löner- och sen fråga sig själv om man är nöjd med hur det ser ut.

  Ser du någon förändring på de här tio åren?

  – Ja, så till vida att det finns ett större driv och självförtroende hos de yngre kvinnorna, de har lättare att ta för sig. Men jag ser ingen skillnad i självkänsla.

  Som bakgrund till skillnader i attityd mellan män och kvinnor finns det mycket forskning, påpekar Eva Karlsson och hänvisar bland annat till att pojkar får större utrymme i klassrummen.

  Av de unga karriäristerna i Novas nätverk är många redan ledare och vissa kommer att sitta på tunga positioner i näringslivet i framtiden. Ju mer seniora positioner, desto mer beredda är arbetsgivarna att betala det kandidaten tycker att han eller hon är värd. Då blir lönegapet ännu större, konstaterar Jenny Berger.

  Vad behövs för att fylla igen det här gapet?

  – En medvetenhet. Att tjejer får med sig från första början att bevaka sina egna intressen och stärka bilden av sin egen förmåga. Jag tror att det är en kombination av att kvinnor inte tar men inte heller får samma chanser. Det beror också på strukturer i organisationerna, säger Jenny Berger.

  För att fånga upp kvinnorna tidigt och väcka medvetenheten om frågan ordnar NovaAgentum varje år ett event om och för nästa generations kvinnliga ledare för medlemmar i sitt studentnätverk med representanter från ett antal intresserade företag.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X