”Kvinnliga invandrarföretagare viktiga för integrationen”

Mats Hammarstedt och Chizheng Miao.
Mats Hammarstedt och Chizheng Miao. Foto: Privat

Kvinnor med utomeuropeisk bakgrund som har framgång i sitt företagande anställer i hög grad andra kvinnor med utomeuropeisk bakgrund, skriver nationalekonomerna Mats Hammarstedt och Chizheng Miao med anledning av en ny studie.

Under strecket
Publicerad
Annons

Integrationsproblemen på den svenska arbetsmarknaden har flera dimensioner. Vid sidan av den allmänt låga sysselsättningen och höga arbetslösheten bland utrikes födda från länder utanför Europa är framför allt kvinnor med utomeuropeisk bakgrund en grupp som utmärker sig, inte enbart genom låg sysselsättning och hög arbetslöshet utan även genom lågt arbetskraftsdeltagande.

Hur sysselsättningen ska öka i denna grupp har inte sällan varit i fokus för debatten under senare år, och vägar som framförts som en möjlig lösning är satsningar på att få kvinnor med utomeuropeisk bakgrund att starta eget företag.

Annons
Annons
Annons