Kvinnliga chefer har lägre löner än manliga

En kvinnlig chef är betydligt oftare högutbildad jämfört med sina manliga kollegor. Ändå tjänar kvinnorna sämre, visar fackförbundet Ledarnas chefsbarometer.

Under strecket
Publicerad
Annons

En genomsnittlig chef i Sverige tjänar 31 900 kronor i månaden, är 48 år gammal och jobbar ungefär 47 timmar i veckan. Männen dominerar fortfarande i chefsvärlden, 65 procent män, och det blir tydligare högre upp i hierarkin. Det senare förklarar en del av löneskillnaden mellan könen. En genomsnittlig kvinnlig chef har 28 500 kronor i månaden medan männen i snitt tjänar 33 800 kronor i månaden. En annan förklaring är att männen oftare chefar i den privata sektorn där löneläget är högre.

Men trots att männen klättrar högre i chefstrappan och därmed tjänar bättre så är kvinnorna betydligt högre utbildade. 72 procent av de kvinnliga cheferna har högskoleutbildning mot 49 procent av männen. Det är också betydligt vanligare med högskoleutbildning bland cheferna i den offentliga sektorn där kvinnor och män är lika många. Av enkäten framgår också att de nya cheferna blivit färre jämfört med förra årets undersökning. Det kan bero på att intresset för att bli chef har minskat, det har andra studier bland unga akademiker antytt:

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons