Annons
X
Annons
X

”Kvinnliga aktivister blundar för Hamas övergrepp”

En båt med bara kvinnor är nu på väg mot Gaza, däribland två svenska vänsterpartister. Men deras aktion underminerar svensk utrikespolitik i området, skriver Mellanösternforskaren Björn Brenner.

[object Object]
Palestinska flickor i Gaza City firar Eid al-Adha den 12 september. Foto: Khalil Hamra/AP

DEBATT | GAZA

Women's Boat to Gazas yttersta mål är att bryta igenom den israeliska sjöblockaden av Gaza. Ett bredare syfte är att visa solidaritet med kvinnors utsatthet i konfliktområden. Men var är föreningens kritik mot Hamas och dess auktoritära styre av Gaza? Utan sådan kritik jämte de starka invändningarna mot Israel motverkar föreningen sina egna syften och underminerar den svenska regeringens politik.

Under rådande anti-svenska stämningar i Israel blir det särskilt problematiskt när svenska politiska företrädare väljer att delta i aktivism mot israeliska myndigheter och framföra ensidig kritik mot Israel. Detta ökar de hatiska stämningarna mot Sverige, spelar agitatorerna för dessa stämningar i händerna och, inte minst, motarbetar den svenska regeringens nu pågående ansträngningar att lappa ihop de båda ländernas sargade relationer.

Trots detta valde två svenska politiker, Malin Björk (V) och Jeanette Escanilla (V), att vara med när den så kallade frihetsflottiljen avseglade i förra veckan. Två fartyg gick ut från Barcelonas hamn och satte kurs österut mot Gazaremsan, denna gången med endast kvinnliga aktivister ombord. Deras yttersta mål är att bryta igenom Israels sjöblockad och nå fram till Gaza stad. Om detta inte lyckas är det bredare syftet att visa solidaritet med Gazas kvinnor och att uppmärksamma det svåra humanitära läge som råder i området.

Annons
X

Mot detta Women's Boat to Gazas bredare syfte finns det i och för sig föga att invända. Den humanitära situationen i Gaza är idag värre än någonsin och som alltid i dessa lägen drabbas kvinnor och barn värst. Under förrförra sommarens 50 dagar långa krig dödades 2000 Gazabor och 11000 familjers hem jämnades med marken. Endast 10 procent av dessa hus har ännu återuppbyggts. Till detta skall läggas den sedan länge akuta bristen på livsmedel, läkemedel och byggmaterial.

En färsk rapport från Världsbanken pekar på just denna svåra situation och ger svidande kritik till det internationella samfundet för att inte ha gjort mer. Enligt rapporten har mer än 50 procent av det utlovade biståndet till Gaza efter kriget, omkring en halv miljard euro, än så länge inte utbetalats. Visserligen tillåter Israel idag rekordnivåer av antal lastbilstransporter in i Gaza, över 1000 ekipage per dag. Den siffran säger dock inte så mycket om vad Gazas egentliga dagsbehov är och vad dessa nivåer borde ligga på för att avhjälpa lidandet i området.

Samtidigt är situationen inte fullt så enkel som ofta görs gällande. Man måste komma ihåg att Hamas ännu inte lagt ner sina vapen och fortsätter att bygga upp sin militära kapacitet. Erfarenheterna de senaste 10 åren har tydligt visat att dessa vapen sedan också används – mot såväl inhemska politiska motståndare som den israeliska civilbefolkningen. Dessutom har det visat sig att byggmaterial som tillåtits passera in i Gaza gått till Hamas militära installationer och inte till Gazaborna själva. Det finns alltså än så länge en förståelig anledning till varför Israel vill fortsätta kontrollera och begränsa införseln av varor till Gaza.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Hamas å sin sida styr Gazaremsan och dess befolkning med järnhand. Det finns inget rättssystem att tala om i området och invånarna har bara rättigheter så länge de inte gör något som kan påverka regimens maktposition negativt. Hamas polis- och säkerhetstjänst har fria händer att upprätthålla ordningen i samhället. Kvinnor som inte underkastar sig Hamas föreskrivna 'islamiska' kläd- och uppförandekoder anses vanhedra religionen och behandlas inte med respekt.

  Women's Boat to Gaza vill visa solidaritet med kvinnor i konfliktområden men säger ingenting om Hamas övergrepp när det gäller de mänskliga rättigheterna som nu pågått inne på Gazaremsan i snart ett decennium. Genom den svartvita bild som föreningen därmed ger uttryck för spelar man istället både de palestinska och israeliska extremisterna rakt i händerna.

  Stark kritik bör framföras mot den ohållbara situation som råder i Gaza. Sådan kritik måste dock framföras med demokratiska medel och rikta sig mot alla de aktörer som har del i att tillåta denna situation att fortgå.

  Björn Brenner

  Mellanösternforskare vid Försvarshögskolan

  Björn Brenner Foto: Rickard Kilström
  Annons

  Palestinska flickor i Gaza City firar Eid al-Adha den 12 september.

  Foto: Khalil Hamra/AP Bild 1 av 2

  Björn Brenner

  Foto: Rickard Kilström Bild 2 av 2
  Annons
  X
  Annons
  X