Kvinnliga akademikers förening

Under strecket
Publicerad
Annons

i Nanny Fröman
Född: 1922 i Prästholmen, Råneå socken i Norrbotten.
Studentexamen: 1943 i Luleå.

Akademisk karriär: Fil lic 1956, fil doktor 1966 i Uppsala på en avhandling om en viktig approximationsmetod inom den teoretiska fysiken. Professors namn 1981, tjänst som professor i teoretisk fysik i Uppsala 1987 - 89.
Bor: I lägenhet i centrala Uppsala.
Familj: Maken Olle Fröman, också han professor emeritus i teoretisk fysik, samt en son.
Språk: Förutom svenska och engelska även franska och ryska, gör också översättningar från dessa språk.

Annons
Annons
Annons