Annons
X
Annons
X

Maria Ludvigsson: Kvinnlig kompetens finns inte

Har Jens Spendrup sagt att det inte finns kompetenta kvinnor? Nej. Har han snubblat i intervjun framför andra, Ekots lördagsintervju, genom att inte ha ett tillräckligt klatschigt svar på frågan om andel kvinnor i styrelser och ledningar? Möjligen. Och slutligen; är Spendrups ord verkligen så till den milda grad intressanta att det generösa nyhetsutrymmet är proportionerligt? Absolut inte.

Inget av detta verkar man dock ha tagit hänsyn till i regeringskansliet där finansmarknadsminister Peter Norman av någon anledning såg sig nödd att ta till orda. Statsrådet lät i går meddela att han på nästkommande regeringssammanträde avser släppa bomben och berätta att det finns kompetenta kvinnor. Hur personer som Annie Lööf, Karin Enström och Birgitta Olsson kommer att ta emot nyheten är inte lätt att veta. Men någonstans mellan skratt och ursinne bör de åtminstone få fram ett ”Dah?”.

Spendrups tillskyndare har idogt framhållit det faktum att han under senare år har topprekryterat tre kvinnor. Nå, det är nu inte för att dessa tre personer är kvinnor som de fått höga tjänster. De är särdeles vassa och kompetenta. Åtminstone de två första, som rönt stor framgång. Den tredje har ännu ej tillträtt varför det inte med säkerhet går att säga. Men av allt att döma verkar Spendrup i avseende rekrytering har gott omdöme och förmåga att hitta begåvningar.

Annons
X

Den på senare tid ivrigt vädrade besattheten av så kallad kvinnlig kompetens är lika könsrollskonserverande som någonsin konservativa rekryteringar. Om det fanns något sådant som kvinnlig kompetens vore varje kvinna ersättbar med vilken annan kvinna som helst. Men kvinnors kompetens är som mäns – individuell.

I Normans stab arbetar för övrigt sju personer varav endast två är kvinnor.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X