Annons

Lena Kåreland:Kvinnan bakom George Sand lika aktuell i dag

I år firas 200-års jubileet av Aurore Dupins födelse, mer känd under författarpseudonymen George Sand. Omstridd som feminist, men med stort engagemang för folket, ivrade hon för sociala reformer och klassutjämning. Mest känd har dock blivit för sitt skandalomsusade privatliv.

Publicerad

För 200 år sedan, den 1 juli 1804, föddes Aurore Dupin, senare känd under pseudonymen George Sand. Mest omtalad både av sin samtid och av eftervärlden torde hon ha blivit för sitt skandalomsusade liv, fyllt av uppslitande kärlekshistorier med olika berömdheter. Liksom många andra skrivande kvinnor blev hon offer för en mytifiering, där personen och privatlivet kom att skymma verket. Karikatyrtecknarnas bilder av Sand, där hon ses i långbyxor och med cigarr i munnen, har haft stor genomslagskraft. Hennes litterära verk har däremot inte alltid rönt den uppmärksamhet det förtjänar utan ofta hamnat i skuggan av legendbildningen kring henne.
Även i dag får namnet George Sand de flesta att tänka på hennes kärleksrelation till Chopin och parets vistelse på Mallorca, där regndroppspreludiet anses ha tillkommit. Få torde känna till särskilt många av titlarna på de verk hon skrivit. Under 1880-talet var hon dock vid sidan av Victor Hugo den mest lästa författaren i Frankrike, och hon studeras alltjämt i de
franska skolorna. Hon var uppskattad och beundrad också utomlands, av Elisabeth Barrett Browning i England, Walt Whitman i USA, Dostojevskij och Turgenjev i Ryssland och Ellen Key i Sverige. Men den yngre generationens franska författare såsom Baudelaire och Zola satte henne inte särskilt högt, mest på grund av den romantiska idealism som präglade hennes verk. Även senare tiders författare har ibland uttalat sig kritiskt, till exempel Simone de Beauvoir och Francoise Sagan.

Sands liv täckte större delen av ett sekel, från 1804 fram till hennes död 1876. Hon fick uppleva två revolutioner, 1830 och 1848, då hon var med på barrikaderna och hurrade. Men vid Pariskommunen 1870 skrämdes hon av våldsamheterna. Litterärt omspänner hennes levnad både romantiken och realismen. När hon föddes förberedde Chateaubriand utgivningen av René. Vid tiden för hennes död utkom Zola med naturalismens första stora roman ”L” Assommoir”. För den som vill förstå det franska 1800-talets historia är Sands omfattande produktion
betydelsefull, då många av tidens stora händelser reflekteras i hennes verk. Själv påverkade hon också sin samtid. Framförallt blev hon en föregångare för den moderna kvinnan. Just det moderna hos George Sand lyfts fram i en nyutkommen studie George Sand, une femme d”aujourd”hui (Fayard, 105 s) av Jean Chalon, som tidigare ägnat Sand biografin ”Chère George Sand” (1991). Chalon ser henne som föregångare både till vårt århundrades pacifister och miljöaktivister.

Annons
Annons
Annons
Annons